Spektra - logo

ČASOPIS SPEKTRA


Určen je profesionálům v oboru – malířským firmám, výrobcům, dovozcům, prodejcům, architektům, architektonickým studiím, projektantům, památkářům, stavebním úřadům, učilištím i odborným a vysokým školám.

Vychází od roku 2001 a každé dva měsíce informuje o novinkách v produktech, nových technologiích, realizacích, situaci na trhu i v legislativě.

ZÁKLADNÍ FAKTA


Od roku 2001 vycházel jako dvouměsíčník (6x ročně)

Od roku 2019 vychází 4x ročně
Náklad: 5 000 výtisků
Čtenost v průměru: 21 000 čtenářů
Cena: 75 Kč
Distribuovaný formou direct mailu
Další formy distribuce: semináře, školení, veletrhy a konference

Spektra - titulky