Obklady, dlažby & sanita - titulka

O ČASOPISU OBKLADY, DLAŽBA & SANITA


Je určen profesionálům – obkladačům, realizačním a stavebním firmám, výrobcům, dovozcům, prodejcům, architektům a projektantům. Informuje o aktuálním dění z firem, o nových výrobcích, aktuálních trendech i technologických novinkách, obsahuje praktické rady a ukázky správných postupů.

ZÁKLADNÍ FAKTA


Od roku 2008 vycházel jako dvouměsíčník (6 x za rok), od roku 2019 vychází 4x ročně.
náklad: 5 000 výtisků
čtenost v průměru: 20 000 čtenářů
cena 49 Kč
distribuovaný formou direct mailu, předplatného
další formy distribuce: semináře, školení, veletrhy a konference

Obklady, dlažba & sanita - titulky