Atemi.cz » Předplatné » Design&Home DIGEST
Česká verze  English version

Poučení o ochraně osobních údajů

Poskytovatel údajů dává jejich odesláním společnosti Atemi s.r.o, se sídlem Velvarská 45, Praha 6 ICO – 25610864 (dále jen správce) - souhlas ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely výše uvedené společnosti tj. uvádění osobních údajů v propagačních a informační materiálech v jakékoliv formě, zobrazování dodaných fotografií a dále za účelem kontaktu s poskytovatelem údajů a za účelem zasílání obchodních nabídek poskytovateli. Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou až do písemného odvolání souhlasu či vyslovení nesouhlasu poskytovatele údajů nejdéle však po dobu 10-ti let do doručení.Správce prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje zabezpečí před zneužitím a že je použije pouze k účelu provádění svých marketingových akcí. Poskytovatel údajů uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem. Správce tímto informuje každou osobu, která poskytla své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 zákona, zejména právu požádat správce o vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů poskytovatele údajů, právu požadovat aby správce provedl blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adrese sídla správce odvolán.